OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Potok Andač

Andač je vodný tok na západnom Slovensku, preteká územím okresov Hlohovec a Nitra. Je to pravostranný prítok Radošinky, má dĺžku 16 km a je tokom V. rádu.
Pramení v Nitrianskej pahorkatine neďaleko Hlohovca v nadmorskej výške 185 m n. m. Od prameňa tečie juhovýchodným smerom, z ľavej strany priberá občasný prítok prameniaci južne od obce Pastuchov a preteká cez obce Kľačany a Rišňovce. Na kratšom úseku tečie potom východným smerom, sprava priberá Geňov a pokračuje cez Alekšince. Za obcou sa oblúkom stáča na sever, sprava priberá Alekšinský potok a obteká sústavu troch Alekšinských rybníkov na ľavom brehu. Následne sa stáča na severovýchod, zľava priberá Blatinu a od osady Tŕnie tečie opäť východným smerom. Neďaleko osady Andač priberá z pravej strany Slivášsky potok a cca 500 m severne od železničnej stanice Zbehy ústi v nadmorskej výške 143,7 m n. m. do Radošinky.

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk